::: Početna ::: Oblasti ::: Autori ::: Svi citati (bez slike) :::
Citati iz oblasti:

Demokratija

Strana: 1


Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života.
Josip Broz Tito


:::Najmračnija mesta pakla su rezervisana za one koji zadrže svoju neutralnost u kriznim vremenima.
Dante Alighieri


:::Demokratija je kada nisi zatvoren ako si otvoren
Jovan Hadži KOstić


:::Okreni se ka politici ili će se politika okrenuti prema tebi.
Ralph Nader


:::Ispravno je rečeno da je gladan čovjek daleko zainteresovaniji za četiri sendviča nego za četiri slobode.
Henry Cabot Lodge Jr.


:::Dovoljno je da ljudi znaju da su bili izbori. Ljudi koji su glasali ne odlučuju ni o čemu. Oni koji broje glasove odlučuju o svemu.
Josif Staljin


:::Demokracija je najlošija forma države ako izuzmemo sve ostale.
Winston Churchill


:::Strana: 1

Izrada:
SK PROGRAMI